Home FAQ

Contracten

Met partij X is geen overeenkomst, kan ik dan toch Zorg in Natura inzetten?

Er zijn circa 260 jeugdhulpaanbieders gecontracteerd met een gevarieerd zorgaanbod en met een geografische spreiding over de regio. Onze voorkeur is een partij te verkiezen waarmee een overeenkomst is afgesloten. Als dit om welke reden dan ook onmogelijk is, kan de betreffende partij in onderaannemerschap van een van onze gecontracteerde jeugdhulpaanbieders worden ingezet. Indien dit niet mogelijk is kan er een PGB verstrekt worden om deze zorg toch in te zetten.

Kan ik als niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder bij de regio WBO in onderaannemerschap werken?

Een onderaannemer kan worden ingezet bij een gecontracteerde aanbieder, mits de onderaannemer aan de door ons gestelde eisen voor het betreffende product voldoet. De 2 partijen dienen dit onderling met elkaar te regelen, waarbij de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder (hoofdaannemer) verantwoordelijk is voor de te leveren hulp.

Ik ben een jeugdhulpaanbieder die nog geen overeenkomst heeft met de regio WBO. Hoe kan ik deze afsluiten?

Indien u interesse heeft in een overeenkomst met de regio WBO kunt u dit kenbaar maken via jeugdhulp@breda.nl. U zult worden uitgenodigd voor een bijeenkomst voor nieuwe aanbieders waarin u uitleg krijgt over de regio WBO en de eisen en voorwaarden die de regio WBO stelt. Aan de hand van deze bijeenkomst zal gekeken worden of er een mogelijkheid is tot het aangaan van een overeenkomst.

Declaraties en betalingen

Mijn declaratie wordt niet betaald, waar kan ik terecht?

Voor vragen omtrent declaraties kunt u contact opnemen met Zorg-lokaal. Zij zijn te bereiken via 088-0079494 of backoffice@zorg-lokaal.nl.

Verwijzing

Dien ik in mijn verwijzing rekening te houden (volume) met de directe en indirecte gebonden tijd?

Ja, het uitgangspunt is als volgt: De Jeugdhulpaanbieder kan zowel de directe als indirect cliëntgebonden tijd declareren. Indirect cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd die de behandelaar besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct cliëntgebonden tijd), maar waarbij de jeugdige (of zijn/haar systeem) zelf niet aanwezig is. Direct cliëntgebonden tijd (Declarabel) is de tijd waarin een behandelaar, in het kader van diagnostiek of behandeling, contact heeft met de jeugdige of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem: d.w.z. betrokken bij het afgesproken gezinsplan, dit kan ook school, gezins-(voogd), pleegzorgwerker zijn) van de jeugdige.