Home Nieuws en ontwikkelingen iStandaarden 2.4 (Per 30 maart 2020)
Nieuws en ontwikkelingen

iStandaarden 2.4 (Per 30 maart 2020)

Per 30 maart 2020 worden de iStandaarden 2.4 voor iWmo- en iJw- berichtenverkeer in gebruik genomen.

De iWmo- iJw 2.4 release is onderdeel van de uitvoering van de kadernota 2020, opgesteld door het ketenbureau iSociaal Domein en gericht op het terugdringen van vermijdbare administratieve lasten. Het terugdringen van de vermijdbare administratieve lasten wordt via deze release o.a. gerealiseerd door:

  • Aanpassingen in de codering in Verzoek om Toewijzing (315);
  • Aan retourberichten (316), behorend bij het Verzoek om Toewijzing, worden een aantal functionele retourcodes toegevoegd;
  • Verduidelijken van het invullen van een nieuw of gewijzigd Toewijzingsbericht (301);
  • Het gebruik van regieberichten (305 en 307) wordt verplicht gesteld;
  • Technische wijzigingen.

Zorg-Lokaal conformeert zich aan de landelijke termijnen. De gevolgen die de landelijke termijnen hebben op de functionaliteiten van Zorg-Portaal zijn als volgt:

Vanaf 30 maart 2020 13.00 uur is het niet meer mogelijk om berichten in het Zorg-Portaal aan te bieden volgens de iWmo- iJw 2.3-standaard.

In verband met de iStandaarden 2.4 migratie en de daarmee gepaard gaande sluiting van het Zorg-Portaal worden er in week 13 geen betalingen verricht.

Vanaf 30 maart wordt er conform het reguliere proces (wekelijks op vrijdag) worden uitbetaald.